Marieke van der Werf is voorzitter van de visiegroep duurzaamheid bij het CDA

Politicus

Sinds eind jaren ’90 is Marieke politiek actief. Opgegroeid in een KVP gezin, voelt ze zich thuis in het CDA. Begin 2000 was ze lid van de Deelraad in Amsterdam Oud-Zuid. Als duo-Raadslid in de Amsterdams Gemeenteraad beheerde ze de portefeuilles cultuur en duurzaamheid.

In 2011 werd Marieke lid van de Tweede Kamer, waar ze het woord voerde over energie, duurzaamheid en cultuur. Op dit moment is Marieke voorzitter van de visiegroep duurzaamheid bij het CDA.

Marieke van der Werf over het CDA

“Het CDA heeft de beste papieren om dit land naar een nieuwe toekomst te brengen. Die toekomst is op dit moment in vele opzichten bedreigend; jaagt angst aan. Maar die toekomst biedt ook kansen. Zeker in een rijk, veilig en goed-opgeleid land als Nederland.

Mijn CDA heeft aandacht voor wat mensen houvast biedt: de buurt, de wijk; religie, eigen scholen; verenigingen, sport, etc. Vanuit die veilige basis maken we werk van een nieuwe toekomst.

Waar staat het CDA voor? Voor jou! Dat is wat ik als CDAer wil uitdragen.

Door beleid te maken met gezond verstand in plaats van met steeds stoerdere taal. Door voort te bouwen op wat we als samenleving hebben opgebouwd, in plaats van telkens het roer om te gooien. Door de toekomst van onze kinderen voor ogen houden in plaats van alleen het hier en nu. Door mensen houvast te bieden in plaats van alle kaarten te zetten op individualisme. Door vanuit een middenpositie mensen en meningen te verbinden, in plaats van bij te dragen aan polarisatie.

En door aan te sluiten bij opborrelende ideeën in de samenleving. Want daar zit vaak meer gezond verstand dan in het bedrijfsleven of in de politiek.“

Adviseur

Meer info…

Politicus

Meer info…

Spreker

Meer info…