Dit voorjaar besloot ik mij te melden als kandidaat lijsttrekker van het CDA. De reden? Naar mijn overtuiging is Nederland gediend met een sterk CDA als verbindende middenpartij. Mijn deelname aan de lijsttrekkersverkiezingen zou het CDA-profiel kunnen verbreden en een groter electoraat aanspreken. Denk daarbij aan thema’s als duurzaamheid, stad en innovatie.

Met deze persoonlijk noot reageer ik op de artikelen in deze en andere media over het gebrek aan vrouwelijk politiek leiderschap, waarbij voortdurend gewezen wordt op drempels die vrouwen zelf hiertoe opwerpen. Weinig ambitie en een gering zelfvertrouwen zijn de meest aangevoerde redenen. Maar klopt dat wel? Hoewel de kans uitermate klein was dat ik de huidige partijleider zou verslaan, heb ik me rekenschap gegeven van die mogelijkheid. Het heeft me niet weerhouden om me aan te melden.

Mogelijk speelt er iets anders. De huidige peilingen laten zien dat traditionele partijen, waartoe ik ook D66 reken, moeite hebben hun verliezen in te lopen dan wel zetelwinst te behouden. De komende verkiezingen brengen Nederland waarschijnlijk in een nieuwe fase. Voor het eerst zal de groei op de flanken er toe leiden dat het initiatief voor de nieuwe coalitie niet in het midden ligt. Dit maakt partijen beducht. Ook het CDA in reactie op mijn aanmelding: hoe houdt een onervaren lijsttrekker zich staande ten opzichte van de doorgewinterde partijleiders, met name op thema’s als economie en veiligheid? Tja. Vanuit het perspectief van de huidige discussie stel ik vast dat dit thema’s zijn die voornamelijk door –inderdaad- mannen worden besproken op het niveau van –inderdaad- mannelijke partijleiders.

Naar mijn mening zou een intelligent, nuchter, vrouwelijk geluid zeer welkom zijn in deze tijd van polarisatie, onzekerheid en onveiligheid. Natuurlijk zijn er in elke partij (en daarbuiten) vrouwen die de verantwoordelijkheid van het leiderschap op zich kunnen nemen. Dat vraagt om opleiding, talentontwikkeling én ruimte aan de top binnen elke politieke partij. Laten we er voor waken dat de afwezigheid van vrouwelijke politieke leiders uitsluitend aan henzelf wordt toegeschreven.

Marieke van der Werf
Partner Dröge & van Drimmelen
Voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA.