Symboolpolitiek

Als iemand met een missie op het gebied van de nieuwe economie, draag ik Groen Links een warm hart toe. Ik ben het niet altijd eens met de manier waarop men de ambities wil waarmaken, maar had ze als groene kracht best in het kabinet willen zien. Dat Jesse Klaver op het punt van migratie voor zijn principes koos valt te prijzen, maar dat daarmee de vergroening van de economie de komende jaren langzamer gaat dan we nodig hebben, mag als een gemiste kans worden beschouwd. Daarmee heeft Groen Links niet alleen het land, maar ook zichzelf een slechte dienst bewezen. Op andere thema’s dan migratie heeft de partij, na het verlaten van de onderhandelingstafel, haar positie verzwakt. Het verwijt ‘waar was je toen de kans had?’ brengt de geloofwaardigheid aan het wankelen.

Is dat wellicht de reden dat Groen Links, zich op dit moment zo roert tegen het kabinet-in-wording?

In het energiedebat is met enige verbazing gereageerd op de aankondiging van een initiatiefwet door Kamerlid Van Tongeren die de plicht voor nieuwbouwwoningen om aangesloten te zijn op het aardgasnet schrapt. Dat is op zich een prima idee, want er zijn inmiddels schonere alternatieven. Het is zelfs zo’n prima idee, dat de Tweede Kamer er al lang mee heeft ingestemd. Het was VVD-er Bosman die dit, vlak voor de zomer, bij motie voor elkaar kreeg. Was het teveel eer voor de VVD, dat Groen Links nu een initiatiefwet wil ‘om het proces te versnellen’?
En nu is het eigen risico in de zorg opgepakt. Samen met de overige oppositiepartijen wil Groen Links een verhoging van het eigen risico voorkomen, zónder premieverhoging. Dat kan alleen door de noodzakelijke budgetverruiming te realiseren vanuit de schatkist. Een eenmalige rijksbijdrage, heet dat. De sigaar uit eigen doos brandt een gat in het tafelkleed! Die rijksbijdrage komt echt niet uit de zakken van de onderhandelaars. Die hoesten we met elkaar op, dus óók de mensen met een laag inkomen. Voor hen is een systeem van een lichte verhoging én een tegemoetkoming, waar de coalitie aan werkt, een veel beter alternatief.

Symboolpolitiek van het zuiverste water, die we nu al op twee terreinen zien. Als dit de lijn wordt van Groen Links, moeten we misschien wel blij zijn dat regeringsdeelname er niet van is gekomen.