Marieke van der Werf, adviseur, politicus en spreker bij de Speakers Academy

De volgende stap

Er is een nieuwe economie aan het ontstaan. Een economie waarin dynamiek, groei en ontwikkeling voortkomen uit bevordering van welzijn en herstel van de planeet.

Steeds meer mensen, bedrijven en organisaties zetten een stap naar nieuwe manieren van produceren en consumeren. Vaak gefaciliteerd door de overheid, soms ook ernstig belemmerd door wet- en regelgeving uit de oude economie. Systeemverandering is a long and windy road.

De kans is groot dat je op deze weg Marieke van der Werf ontmoet. Als adviseur, toezichthouder of spreker. Met een zee aan ervaring en een berg aan kennis zet ze de volgende stap. Zowel in de energie- als in de grondstoffentransitie. Wat moet er gebeuren?, wie zijn daar mee bezig?, welke politici willen dat steunen? Zo ontstaan allianties, coalities en hechte samenwerkingen.

Marieke richtte Grondstoffenpoort op en de CCU-alliantie. Ze is onderdeel van het team Resource Wende en bestuurslid van KVGN. Ze zet zich als adviseur in voor Thorium-technologie en als directeur groen gas voor duurzame warmte. Ze is als commissaris verbonden aan publiek/private organisaties met een drive voor duurzaamheid.

Kern van de transitie is voor mij verbinding: inhoud en proces, ideaal en praktijk, strategie en aanpak. Maar bóvenal tussen mensen die een volgende stap willen zetten. En de volgende, en de volgende…

Zullen we eens een kop koffie drinken?

Handtekening Marieke van der Werf

Laatste blogs

Marieke van der Werf, adviseur, politicus en spreker bij de Speakers Academy