Sturen op transities: overheid van facilitator naar partner

Sturen op transities: overheid van facilitator naar partner Drie majeure bewegingen leiden tot een nieuwe verhouding tussen burger en overheid. Eén komt