Klimaat vraagt om actie kabinet

Springtide International is dit weekend van start gegaan. Afgelopen weken heeft een flink aantal mensen samen met Wouter van Dieren een concept ontwikkeld als nieuwe loot aan de Springtij-stam. Doel: vormgeven aan een circulair Europa. Tijdens de proefvaart afgelopen weekend heeft een groter gezelschap (zie foto) gediscussieerd over de eerste ideeën die moeten leiden tot een grand design. Governance voor de circulaire economie, samenwerking in en tussen grondstoffenketens, de kansen voor een carbon-take-back-obligation en de gewenste schaalgrootte van initiatieven als input voor the way forward. Uiteraard hebben we stilgestaan bij de relatie met Springtij. Verandering, vernieuwing, verjonging: ook Springtij bezint zich op the way forward. Dat is even wennen voor de Springtijers-van-het-eerste-uur. Maar we hebben in Nederland nu een enorme kans om zowel nationaal als internationaal impact te realiseren.

De koppeling van de Europese dimensie aan de nationale leidt tot versterking van beide met Terschelling als snijpunt tussen de oude en de nieuwe economie. Als directeur van Dr2 NewEconomy wordt me met de dag duidelijker hoe belangrijk het is om een gemeenschappelijk verhaal te hebben voor de toekomst van Nederland in Europa.

Aan de slag!

Marieke van der Werf
Directeur Dr2NewEconomy
Oud-Tweede Kamerlid voor het CDA